Sponsored Links

อักษรย่อระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมามากกว่าครึ่งศตวรรษ และถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาทั้ง Hardware และ Software นั้น ผู้คิดค้นจะกำหนดทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อของมัน เพื่อง่ายต่อการเรียกและการสื่อความหมาย มาดูกันว่าอักษรย่อที่ใช้กันในวงการคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง…

 

อักษรย่อ คำเต็ม
1GL First-Generation Programming Language
1NF First Normal Form
10B2 10BASE-2
10B5 10BASE-5
10B-F 10BASE-F
10B-FB 10BASE-FB
10B-FL 10BASE-FL
10B-FP 10BASE-FP
10B-T 10BASE-T
100B-FX 100BASE-FX
100B-T 100BASE-T
100B-TX 100BASE-TX
100BVG 100BASE-VG
286 Intel 80286 processor
2B1Q 2 Binary 1 Quaternary
2FA Two-factor authentication
2GL Second-Generation Programming Language
2NF Second Normal Form
3GL Third-Generation Programming Language
3GPP 3rd Generation Partnership Project’3G comms
3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2
3NF Third Normal Form
386 Intel 80386 processor
486 Intel 80486 processor
4B5BLF 4 Byte 5 Byte Local Fiber
4GL Fourth-Generation Programming Language
4NF Fourth Normal Form
5GL Fifth-Generation Programming Language
5NF Fifth Normal Form
6NF Sixth Normal Form
8B10BLF 8 Byte 10 Byte Local Fiber
802.11 Wireless LAN
AAA Authentication Authorization, Accounting
AABB Axis Aligned Bounding Box
AAC Advanced Audio Coding
AAL ATM Adaptation Layer
AALC ATM Adaptation Layer Connection
AARP AppleTalk Address Resolution Protocol
ABAC Attribute-Based Access Control
ABCL Actor-Based Concurrent Language
ABI Application Binary Interface
ABM Asynchronous Balanced Mode
ABR Area Border Router
ABR Auto Baud-Rate detection
ABR Available Bitrate
ABR Average Bitrate
AC Acoustic Coupler
AC Alternating Current
ACD Automatic Call Distributor
ACE Advanced Computing Environment
ACID Atomicity Consistency Isolation Durability
ACK ACKnowledgement
ACK Amsterdam Compiler Kit
ACL Access Control List
ACL Active Current Loop
ACM Association for Computing Machinery
ACME Automated Classification of Medical Entities
ACP Airline Control Program
ACPI Advanced Configuration and Power Interface
ACR Allowed Cell Rate
ACR Attenuation to Crosstalk Ratio
AD Active Directory
AD Administrative Domain
ADC Analog-to-Digital Converter
ADC Apple Display Connector
ADB Apple Desktop Bus
ADCCP Advanced Data Communications Control Procedures
ADO ActiveX Data Objects
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
ADT Abstract Data Type
AE Adaptive Equalizer
AES Advanced Encryption Standard
AF Anisotropic Filtering
AFP Apple Filing Protocol
AGP Accelerated Graphics Port
AH Active Hub
AI Artificial Intelligence
AIX Advanced Interactive eXecutive
Ajax Asynchronous JavaScript and XML
AL Active Link
AL Access List
ALAC Apple Lossless Audio Codec
ALGOL Algorithmic Language
ALSA Advanced Linux Sound Architecture
ALU Arithmetic and Logical Unit
AM Access Method
AM Active Matrix
AMOLED Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode
AM Active Monitor
AM Allied Mastercomputer
AM Amplitude Modulation
AMD Advanced Micro Devices
AMQP Advanced Message Queuing Protocol
AMR Audio Modem Riser
ANN Artificial Neural Network
ANSI American National Standards Institute
ANT Another Neat Tool
AoE ATA over Ethernet
AOP Aspect-Oriented Programming
APCI Application-Layer Protocol Control Information
API Application Programming Interface
APIC Advanced Programmable Interrupt Controller
APIPA Automatic Private IP Addressing
APL A Programming Language
APR Apache Portable Runtime
ARC Adaptive Replacement Cache
ARC Advanced RISC Computing
ARIN American Registry for Internet Numbers
ARM Advanced RISC Machines
AROS AROS Research Operating System
ARP Address Resolution Protocol
ARPA Address and Routing Parameter Area
ARPA Advanced Research Projects Agency
ARPANET Advanced Research Projects Agency Network
AS Access Server
ASCII American Standard Code for Information Interchange
AuthIP Authenticated Internet Protocol
ASET Automated Security Enhancement Tool
ASG Abstract Semantic Graph
ASIC Application-Specific Integrated Circuit
ASIMO Advanced Step in Innovative Mobility
ASLR Address Space Layout Randomization
ASM Algorithmic State Machine
ASMP Asymmetric Multiprocessing
ASN.1 Abstract Syntax Notation 1
ASP Active Server Pages
ASP Application Service Provider
ASR Asynchronous Signal Routine
AST Abstract Syntax Tree
AT Advanced Technology
AT Access Time
AT Active Terminator
ATA Advanced Technology Attachment
ATAG Authoring Tool Accessibility Guidelines
ATAPI Advanced Technology Attachment Packet Interface
ATM Asynchronous Transfer Mode
AV Antivirus
AVC Advanced Video Coding
AVI Audio Video Interleaved
AWK Aho Weinberger Kernighan
AWT Abstract Window Toolkit
AWFL Acronym With Four Letters
B2B Business-to-Business
B2C Business-to-Consumer
B2E Business-to-Employee
BAL Basic Assembly Language
BAM Block Availability Map
Bash Bourne-again shell
BASIC Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code
BBP Baseband Processor
BBS Bulletin Board System
BCD Binary Coded Decimal
BCD Boot Configuration Data
BCNF Boyce–Codd normal form
BEEP Blocks Extensible Exchange Protocol
BER Bit Error Rate
BFD Bidirectional Forwarding Detection
BFD Binary File Descriptor
BFS Breadth-First Search
BFT Byzantine Fault Tolerant
BGP Border Gateway Protocol
BI Business Intelligence
BiDi Bi-Directional
bin binary
BINAC Binary Automatic Computer
BIND Berkeley Internet Name Domain
BIOS Basic Input Output System
BJT Bipolar Junction Transistor
bit binary digit
Blob Binary large object
Blog Web Log
BMP Basic Multilingual Plane
BNC Bayonet Neill-Concelman
BOINC Berkeley Open Infrastructure for Network Computing
BOM Byte Order Mark
BOOTP Bootstrap Protocol
BPDU Bridge Protocol Data Unit
BPEL Business Process Execution Language
BPL Broadband over Power Lines
BPM Business Process Management
BPM Business Process Modeling
bps bits per second
BRM Business Reference Model
BRMS Business Rule Management System
BRR Business Readiness Rating
BRS Broadband Radio Service
BSA Business Software Alliance
BSB Backside Bus
BSD Berkeley Software Distribution
BSoD Blue Screen of Death
BSS Block Started by Symbol
BT BitTorrent
BT Bluetooth
B TAM Basic Telecommunications Access Method
BW Bandwidth
BYOD Bring Your Own Device
Byte By eight (group of 8 bits)
CA Computer Accountancy
CAD Computer-Aided Design
CAE Computer-Aided Engineering
CAID Computer-Aided Industrial Design
CAI Computer-Aided Instruction
CAM Computer-Aided Manufacturing
CAPTCHA Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart
CAT Computer-Aided Translation
CAQ Computer-Aided Quality Assurance
CASE Computer-Aided Software Engineering
cc C Compiler
CD Compact Disc
CDE Common Desktop Environment
CDFS Compact Disk File System
CDMA Code Division Multiple Access
CDN Content Delivery Network
CDP Cisco Discovery Protocol
CDP Continuous Data Protection
CD-R CD-Recordable
CD-ROM CD Read-Only Memory
CD-RW CD-Rewritable
CDSA Common Data Security Architecture
CERT Computer Emergency Response Team
CES Consumer Electronics Show
CF Compact Flash
CFD Computational Fluid Dynamics
CFG Context-Free Grammar
CFG Control Flow Graph
CG Computer Graphics
CGA Color Graphics Array
CGI Common Gateway Interface
CGI Computer-Generated Imagery
CGT Computational Graph Theory
CHAP Challenge-Handshake Authentication Protocol
CHS Cylinder-Head-Sector
CIDR Classless Inter-Domain Routing
CIFS Common Internet Filesystem
CIM Common Information Model
CIM Computationally Independent Model
CIO Chief Information Officer
CIR Committed information rate
CISC Complex Instruction Set Computer
CJK Chinese, Japanese, and Korean
CJKV Chinese, Japanese, Korean, and Vietnamese
CLI Command Line Interface
CLR Common Language Runtime
CM Configuration Management
CM Content Management
CMDB Configuration Management Database
CMMI Capability Maturity Model Integration
CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
CMO Current Mode of Operation
CMS Content Management System
CN Canonical Name
CN Common Name
CNC Computer Numerical Control
CNG Cryptographic Next Generation
CNG Cryptography Next Generation
CNR Communications and Networking Riser
COBOL Common Business-Oriented Language
COM Component Object Model or communication
CORBA Common Object Request Broker Architecture
COTS Commercial Off-The-Shelf
CPA Cell Processor Architecture
CPAN Comprehensive Perl Archive Network
CP/M Control Program/Monitor
CPRI Common Public Radio Interface
CPS characters per second
CPU Central Processing Unit
CR Carriage Return
CRAN Comprehensive R Archive Network
CRC Cyclic Redundancy Check
CRLF Carriage Return Line Feeds
CRM Customer Relationship Management
CRS Computer Reservations System
CRT Cathode Ray Tube
CRUD Create, Read, Update and Delete
CS Cable Select
CS Computer Science
CSE Computer Science and Engineering
CSI Common System Interface
CSM Compatibility Support Module
CSMA/CD Carrier sense multiple access with collision detection
CSP Cloud Service Provider
CSP Communicating Sequential Processes
CSRF Cross-Site Request Forgery
CSS Cascading Style Sheets
CSS Content-Scrambling System
CSS Closed Source Software
CSS Cross-Site Scripting
CSV Comma-Separated Values
CT Computerized Tomography
CTAN Comprehensive TeX Archive Network
CTCP Client-To-Client Protocol
CTI Computer Telephony Integration
CTFE Compile Time Function Execution
CTL Computational Tree Logic
CTM Close To Metal
CTS Clear To Send
CTSS Compatible Time-Sharing System
CUA Common User Access
CVS Concurrent Versioning System
DAC Digital-To-Analog Converter
DAC Discretionary Access Control
DAL Database Abstraction Layer
DAO Data Access Object
DAO Data Access Objects
DAO Disk-At-Once
DAP Directory Access Protocol
DARPA Defense Advanced Research Projects Agency
DAT Digital Audio Tape
DB Database
DBA Database Administrator
DBCS Double Byte Character Set
DBMS Database Management System
DCC Direct Client-to-Client
DCCP Datagram Congestion Control Protocol
DCCA Debian Common Core Alliance
DCL Data Control Language
DCS Distributed Control System
DCMI Dublin Core Metadata Initiative
DCOM Distributed Component Object Model
DD Double Density
DDE Dynamic Data Exchange
DDI DNS DHCP & IP Address management
DDL Data Definition Language
DDoS Distributed Denial of Service
DDR Double Data Rate
DEC Digital Equipment Corporation
DES Data Encryption Standard
DEV Development
DFA Deterministic Finite Automaton
DFD Data Flow Diagram
DFS Depth-First Search
DFS Distributed File System
DGD Dworkin’s Game Driver
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
DHTML Dynamic Hypertext Markup Language
DIF Data Integrity Field
DIMM Dual Inline Memory Module
DIN Deutsches Institut f?r Normung
DIP Dual In-line Package
DISM Deployment Image and Service Management Tool
DIVX Digital Video Express
DKIM Domain Keys Identified Mail
D/L Download
DLL Dynamic Link Library
DLNA Digital Living Network Alliance
DLP Data loss protection
DMA Direct Memory Access
DMCA Digital Millennium Copyright Act
DMI Direct Media Interface
DML Data Manipulation Language
DML Definitive Media Library
DMR Dennis M. Ritchie
DMZ Demilitarized Zone
DN Distinguished Name
DND Drag-and-Drop
DNS Domain Name System
DOA Dead on Arrival
DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification
DOM Document Object Model
DoS Denial of Service
DOS Disk Operating System
DP Dot Pitch
DPC Deferred Procedure Call
DPI Deep Packet Inspection
DPI Dots Per Inch
DPMI DOS Protected Mode Interface
DPMS Display Power Management Signaling
DR Disaster Recovery
DRAM Dynamic Random-Access Memory
DR-DOS Digital Research – Disk Operating System
DRI Direct Rendering Infrastructure
DRM Digital Rights Management
DRM Direct Rendering Manager
DSA Digital Signature Algorithm
DSDL Document Schema Definition Languages
DSDM Dynamic Systems Development Method
DSL Digital Subscriber Line
DSL Domain-Specific Language
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSN Database Source Name
DSN Data Set Name
DSP Digital Signal Processor
DSSSL Document Style Semantics and Specification Language
DTD Document Type Definition
DTE Data Terminal Equipment or data transfer rate
DTP Desktop Publishing
DTR Data Terminal Ready or Data transfer rate
DVD Digital Versatile Disc
DVD-R DVD-Recordable
DVD-ROM DVD-Read Only Memory
DVD-RW DVD-Rewritable
DVI Digital Visual Interface
DVR Digital Video Recorder
DW Data Warehouse
EAI Enterprise Application Integration
EAP Extensible Authentication Protocol
EAS Exchange ActiveSync
EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
EBML Extensible Binary Meta Language
ECC Elliptic Curve Cryptography
ECMA European Computer Manufacturers Association
ECN Explicit Congestion Notification
ECOS Embedded Configurable Operating System
ECRS Expense and Cost Recovery System
EDA Electronic Design Automation
EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution
EDI Electronic Data Interchange
EDO Extended Data Out
EDP Electronic data processing
EDSAC Electronic Delay Storage Automatic Calculator
EDVAC Electronic Discrete Variable Automatic Computer
EEPROM Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory
EFF Electronic Frontier Foundation
EFI Extensible Firmware Interface
EFM Eight-to-Fourteen Modulation
EFM Ethernet in the First Mile
EFS Encrypting File System
EGA Enhanced Graphics Array
E-mail Electronic mail
EGP Exterior Gateway Protocol
eID electronic ID card
EIDE Enhanced IDE
EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
EISA Extended Industry Standard Architecture
ELF Extremely Low Frequency
ELF Executable and Linkable Format
ELM ELectronic Mail
EMACS Editor MACroS
EMS Expanded Memory System
ENIAC Electronic Numerical Integrator And Computer
EOD End of Day
EOF End of File
EOL End of Line
EOM End Of Message
EOS End OF Support
EPIC Explicitly Parallel Instruction Computing
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory
ERD Entity-Relationship Diagram
ERM Entity-Relationship Model
ERP Enterprise Resource Planning
e-SATA external SATA
ESB Enterprise service bus
ESCON Enterprise Systems Connection
ESD Electrostatic Discharge
ESR Eric Steven Raymond
ETL Extract, Transform, Load
ETW Event Tracing for Windows
EUC Extended Unix Code
EULA End User License Agreement
EWMH Extended Window Manager Hints
EXT EXTended file system
FAP FORTRAN Assembly Program
FASM Flat ASseMbler
FAT File Allocation Table
FAQ Frequently Asked Questions
FBDIMM Fully Buffered Dual Inline Memory Module
FC-AL Fibre Channel Arbitrated Loop
FCB File Control Block
FCS Frame Check Sequence
FDC Floppy Disk Controller
FDS Fedora Directory Server
FDD Frequency-Division Duplexing
FDD Floppy Disk Drive
FDDI Fiber Distributed Data Interface
FDM Frequency-Division Multiplexing
FDMA Frequency-Division Multiple Access
FEC Forward Error Correction
FEMB Front-End Motherboard
FET Field Effect Transistor
FHS Filesystem Hierarchy Standard
FICON FIber CONnectivity
FIFO First In First Out
FIPS Federal Information Processing Standards
FL Function Level
FLAC Free Lossless Audio Codec
FLOPS FLoating-Point Operations Per Second
FLOSS Free/Libre/Open Source Software
FMC Fixed Mobile Convergence “Mobile UC or Unified Communications over Wireless”
FMO Future Mode of Operation
FOLDOC Free On-line Dictionary of Computing
FOSDEM Free and Open source Software Developers’ European Meeting
FOSI Formatted Output Specification Instance
FOSS Free and Open Source Software
FP Function Programming
FPGA Field Programmable Gate Array
FPS Floating Point Systems
FPU Floating Point Unit
FRU Field Replaceable Unit
FS File System
FSB Front Side Bus
FSCK File System Check
FSF Free Software Foundation
FSM Finite State Machine
FTTA Fiber To The Antenna
FTTC Fiber To The Curb
FTTH Fiber To The Home
FTTP Fiber To The Premises
FTP File Transfer Protocol
FQDN Fully Qualified Domain Name
FUD Fear Uncertainty Doubt
FWS Folding White Space
FXP File eXchange Protocol
FYI For Your Information
FVEK Full Volume Encryption Key
G11N Globalization
Gas GNU Assembler
Gb Gigabit
GB Gigabyte
GCC GNU Compiler Collection
GCJ GNU Compiler for Java
GCR Group Coded Recording
GDB GNU Debugger
GDI Graphics Device Interface
GFDL GNU Free Documentation License
GIF Graphics Interchange Format
GIGO Garbage In, Garbage Out
GIMP GNU Image Manipulation Program
GIMPS Great Internet Mersenne Prime Search
GIS Geographic Information System
GLUT OpenGL Utility Toolkit
GML Geography Markup Language
GNOME GNU Network Object Model Environment
GUI Graphical User Interface
GNU GNU’s Not Unix
GOMS Goals, Operators, Methods, and Selection rules
GPASM GNU PIC ASseMbler
GPFS General Parallel File System
GPG GNU Privacy Guard
GPGPU General-Purpose Computing on Graphics Processing Units
GPIB General-Purpose Instrumentation Bus
GPL General Public License
GPL General-Purpose Language
GPRS General Packet Radio Service
GPT GUID Partition Table
GPU Graphics Processing Unit
GRUB Grand Unified Boot-Loader
GERAN GSM EDGE Radio Access Network
GSM Global System for Mobile Communications
GTK+ GIMP Toolkit
GUID Globally Unique IDentifier
GWT Google Web Toolkit
GYR IT Networking
HA High Availability
HAL Hardware Abstraction Layer
HASP Houston Automatic Spooling Priority
HBA Host Bus Adapter
HCI Human Computer Interaction
HD High Density
HDD Hard Disk Drive
HCL Hardware Compatibility List
HD DVD High Definition DVD
HDL Hardware Description Language
HDMI High-Definition Multimedia Interface
HECI Host Embedded Controller Interface
HF High Frequency
HFS Hierarchical File System
HHD Hybrid Hard Drive
HID Human Interface Device
HIG Human Interface Guidelines
HIRD Hurd of Interfaces Representing Depth
HLASM High Level ASseMbler
HLS HTTP Live Streaming
HMA High Memory Area
HP Hewlett-Packard
HPC High-Performance Computing
HPFS High Performance File System
HSDPA High-Speed Downlink Packet Access
HTC High-Throughput Computing
HSM Hierarchical Storage Management
HT Hyper Threading
HTM Hierarchical Temporal Memory
HTML Hypertext Markup Language
HTTP Hypertext Transfer Protocol
HTTPd Hypertext Transport Protocol Daemon
HTTPS HTTP Secure
HTX HyperTransport eXpansion
HURD Hird of Unix-Replacing Daemons
HVD Holographic Versatile Disc
Hz Hertz
I2C Inter-Integrated Circuit
I2S Integrated Interchip Sound
I18N Internationalization
IANA Internet Assigned Numbers Authority
iBCS Intel Binary Compatibility Standard
IBM International Business Machines
IC Integrated Circuit
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICE In-Circuit Emulator
ICE Intrusion Countermeasure Electronics
ICH I/O Controller Hub
ICMP Internet Control Message Protocol
ICP Internet Cache Protocol
ICS Internet Connection Sharing
ICT Information and Communication Technology
IDE Integrated Development Environment
IDE Integrated Drive Electronics
IDF Intermediate Distribution Frame
IDF Intermediate Data Format
IDL Interactive Data Language
IDL Interface Definition Language
IDS Intrusion Detection System
IE Internet Explorer
IEC International Electrotechnical Commission
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF Internet Engineering Task Force
IFGICT International Federation of Global & Green ICT
IFL Integrated Facility for Linux
IGMP Internet Group Management Protocol
IGRP Interior Gateway Routing Protocol
IHV Independent Hardware Vendor
IIOP Internet Inter-Orb Protocol
IIS Internet Information Services
IKE Internet Key Exchange
IL Intermediate Language
IM Instant Messaging
IMAP Internet Message Access Protocol
IME Input Method Editor
INFOSEC Information Systems Security
I/O Input/output
IoT Internet of Things
IP Intellectual Property
IP Internet Protocol
IPAM IP Address Management
IPC Inter-Process Communication
IPL Initial Program Load
IPMI Intelligent Platform Management Interface
IPO Inter Procedural Optimization
IPP Internet Printing Protocol
IPS In-Plane Switching
IPS Instructions Per Second
IPS Intrusion Prevention System
IPsec Internet Protocol security
IPTV Internet Protocol Television
IPv4 Internet Protocol version 4
IPv6 Internet Protocol version 6
IPX Internetwork Packet Exchange
IR Intermediate Representation
IRC Internet Relay Chat
IrDA Infrared Data Association
IRI Internationalized Resource Identifier
I/F Interface
IRP I/O Request Packet
IRQ Interrupt Request
IS Information Systems
IS-IS Intermediate System to Intermediate System
ISA Industry Standard Architecture
ISA Instruction Set Architecture
ISAM Indexed Sequential Access Method
ISATAP Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol
ISC Internet Storm Center
iSCSI Internet Small Computer System Interface
ISDN Integrated Services Digital Network
ISO International Organization for Standardization
iSNS Internet Storage Name Service
ISP Internet Service Provider
ISPF Interactive System Productivity Facility
ISR Interrupt Service Routine
ISV Independent Software Vendor
IT Information Technology
ITIL Information Technology Infrastructure Library
ITL Interval Temporal Logic
ITU International Telecommunication Union
IVRS Interactive Voice Response System
IVCR Interactive Virtual Classroom
J2EE Java 2 Enterprise Edition
J2ME Java 2 Micro Edition
J2SE Java 2 Standard Edition
JAXB Java Architecture for XML Binding
JAX-RPC Java XML for Remote Procedure Calls
JAXP Java API for XML Processing
JBOD Just a Bunch of Disks
JCE Java Cryptography Extension
JCL Job Control Language
JCP Java Community Process
JDBC Java Database Connectivity
JDK Java Development Kit
JEE Java Enterprise Edition
JES Job Entry Subsystem
JDS Java Desktop System
JFC Java Foundation Classes
JFET Junction Field-Effect Transistor
JFS IBM Journaling File System
JINI Jini Is Not Initials
JIT Just-In-Time
JME Java Micro Edition
JMX Java Management Extensions
JMS Java Message Service
JNDI Java Naming and Directory Interface
JNI Java Native Interface
JNZ Jump non-zero
JPEG Joint Photographic Experts Group
JRE Java Runtime Environment
JS JavaScript
JSE Java Standard Edition
JSON JavaScript Object Notation
JSP Jackson Structured Programming
JSP JavaServer Pages
JTAG Joint Test Action Group
JUG Java Users Group
JVM Java Virtual Machine
K&R Kernighan and Ritchie
KB Keyboard
Kb Kilobit
KB Kilobyte
KB Knowledge Base
KiB Kibibyte
KDE K Desktop Environment
kHz Kilohertz
KM Knowledge Machine
KRL Knowledge Representation Language
KVM Keyboard, Video, Mouse
L10N Localization
L2TP Layer two Tunneling Protocol
LACP Link Aggregation Control Protocol
LAMP Linux Apache MySQL Perl
LAMP Linux Apache MySQL PHP
LAMP Linux Apache MySQL Python
LAN Local Area Network
LBA Logical Block Addressing
LB Load Balancer
LCD Liquid Crystal Display
LCR Least Cost Routing
LCOS Liquid Crystal On Silicon
LDAP Lightweight Directory Access Protocol
LE Logical Extents
LED Light-Emitting Diode
LF Line Feed
LF Low Frequency
LFS Linux From Scratch
LGPL Lesser General Public License
LIB LIBrary
LIF Low Insertion Force
LIFO Last In First Out
LILO Linux Loader
LISP LISt Processing
LKML Linux Kernel Mailing List
LM Lan Manager
LOC Lines of Code
LPC Lars Pensj? C
LPI Linux Professional Institute
LPM Lines per minute
LPT Line Print Terminal
LRU Least Recently Used
LSB Least Significant Bit
LSB Linux Standard Base
LSI Large-Scale Integration
LTE Long Term Evolution
LTL Linear Temporal Logic
LTR Left-to-Right
LUG Linux User Group
LUN Logical Unit Number
LV Logical Volume
LVD Low Voltage Differential
LVM Logical Volume Management
LZW Lempel-Ziv-Welch
LGA Land Grid Array
MAC Mandatory Access Control
MAC Media Access Control
MAN Metropolitan Area Network
MANET Mobile Ad-Hoc Network
MAPI Messaging Application Programming Interface
Mb Megabit
MB Megabyte
MBCS Multi Byte Character Set
MBD Model-Based Design
MBR Master Boot Record
MCA Micro Channel Architecture
MCA Microsoft Certified Architect
MCAD Microsoft Certified Application Developer
MCAS Microsoft Certified Application Specialist
MCDBA Microsoft Certified DataBase Administrator
MCDST Microsoft Certified Desktop Support Technician
MCITP Microsoft Certified Information Technology Professional
MCM Microsoft Certified Master
MCP Microsoft Certified Professional
MCPC Multiple Channels Per Carrier
MCPD Microsoft Certified Professional Developer
MCSA Microsoft Certified Systems Administrator
MCSD Microsoft Certified Solution Developer
MCSE Microsoft Certified Systems Engineer
MCT Microsoft Certified Trainer
MCTS Microsoft Certified Technology Specialist
MDA Mail Delivery Agent
MDA Model-Driven Architecture
MDA Monochrome Display Adapter
MDD/MDSD Model-Driven (Software) Development
MDF Main Distribution Frame
MDI Multiple Document Interface
ME Microsoft Edge
ME [Windows] Millennium Edition
MF Medium Frequency
MFC Microsoft Foundation Classes
MFM Modified Frequency Modulation
MGCP Media Gateway Control Protocol
MHz Megahertz
MIB Management Information Base
MICR Magnetic Ink Character Recognition
MIDI Musical Instrument Digital Interface
MIMD Multiple Instruction, Multiple Data
MIMO Multiple-Input Multiple-Output
MINIX MIni-uNIX
MIPS Million Instructions Per Second
MIPS Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
MIS Management Information Systems
MISD Multiple Instruction, Single Data
MIT Massachusetts Institute of Technology
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions
MMDS Multichannel Multipoint Distribution Service
MMDS Mortality Medical Data System
MMI Man Machine Interface.
MMIO Memory-Mapped I/O
MMORPG Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
MMC Microsoft Management Console
MMF Multi-Mode (optical) Fiber
MMU Memory Management Unit
MMX Multi-Media Extensions
MNG Multiple-image Network Graphics
MoBo Motherboard
MOM Message-Oriented Middleware
MOO MUD Object Oriented
MOP Meta-Object Protocol
MOS Microsoft Office Specialist
MOSFET Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
MOTD Message Of The Day
MOUS Microsoft Office User Specialist
MOV Apple QuickTime Multimedia File
MPAA Motion Picture Association of America
MPEG Motion Pictures Experts Group
MPL Mozilla Public License
MPLS Multiprotocol Label Switching
MPU Microprocessor Unit
MS Memory Stick
MS Microsoft
MSB Most Significant Bit
MSN Microsoft Network
MS-DOS Microsoft DOS
MT Machine Translation
MTA Mail Transfer Agent
MTA Microsoft Technology Associate
MTBF Mean Time Between Failures
MTU Maximum Transmission Unit
MSA Mail Submission Agent
MSDN Microsoft Developer Network
MSI Medium-Scale Integration
MSI Message Signaled Interrupt
MSI Microsoft Installer
MUA Mail User Agent
MUD Multi-User Dungeon
MVC Model-View-Controller
MVP Most Valuable Professional
MVS Multiple Virtual Storage
MWC Mobile World Congress
MX Mail exchange
MXF Material Exchange Format
NACK Negative ACKnowledgement
NAK Negative AcKnowledge Character
NaN Not a Number
NAP Network Access Protection
NAS Network-Attached Storage
NASM Netwide ASseMbler
NAT Network Address Translation
NCP NetWare Core Protocol
NCQ Native Command Queuing
NCSA National Center for Supercomputing Applications
NDIS Network Driver Interface Specification
NDPS Novell Distributed Print Services
NDS Novell Directory Services
NEP Network Equipment Provider
NetBIOS Network Basic Input/Output System
NetBT NetBIOS over TCP/IP
NEXT Near-End CrossTalk
NFA Nondeterministic Finite Automaton
NFC Near field communication
NFS Network File System
NGL aNGeL
NGSCB Next-Generation Secure Computing Base
NI National Instruments
NIC Network Interface Controller
NIM No Internal Message
NIO New I/O
NIST National Institute of Standards and Technology
NLP Natural Language Processing
NLS Native Language Support
NMI Non-Maskable Interrupt
NNTP Network News Transfer Protocol
NOC Network Operations Center
NOP No OPeration
NOS Network Operating System
NP Nondeterministic Polynomial time
NPL Netscape Public License
NPTL Native POSIX Thread Library
NPU Network Processing Unit
NS Netscape
NSA Network Security Appliance
NSI Network Service Interface
NSPR Netscape Portable Runtime
NSS Novell Storage Service
NSS Network Security Services
NSS Name Service Switch
NT New Technology
NTFS NT File System
NTLM NT Lan Manager
NTP Network Time Protocol
NUMA Non-Uniform Memory Access
NURBS Non-Uniform Rational B-Spline
NVR Network Video Recorder
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory
OA Office automation
OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OAT Operational Acceptance Testing
OBSAI Open Base Station Architecture Initiative
ODBC Open Database Connectivity
OCR Optical Character Recognition
OEM Original Equipment Manufacturer
OES Open Enterprise Server
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFTC Open and Free Technology Community
OID Object Identifier
OLAP Online Analytical Processing
OLE Object Linking and Embedding
OLED Organic Light Emitting Diode
OLPC One Laptop per Child
OLTP Online Transaction Processing
OMF Object Module Format
OMG Object Management Group
OMR Optical Mark Reader
OO Object-Oriented
OO OpenOffice
OOE Out-of-Order Execution
OOM Out Of Memory
OOo OpenOffice.org
OoOE Out-of-Order Execution
OOP Object-Oriented Programming
OOTB Out of the box
OPML Outline Processor Markup Language
ORB Object Request Broker
ORM Object-Relational Mapping
OS Open Source
OS Operating System
OSCON O’Reilly Open Source CONvention
OSDN Open Source Development Network
OSI Open Source Initiative
OSI Open Systems Interconnection
OSPF Open Shortest Path First
OSS Open Sound System
OSS Open-Source Software
OSS Operations Support System
OSTG Open Source Technology Group
OUI Organisationally Unique Identifier
P2P Peer-To-Peer
PaaS Platform as a Service
PAN Personal Area Network
PAP Password Authentication Protocol
PARC Palo Alto Research Center
PATA Parallel ATA
PBS Portable Batch System
PC Personal Computer
PCB Printed Circuit Board
PCB Process Control Block
PC DOS Personal Computer Disc Operating System
PCI Peripheral Component Interconnect
PCIe PCI Express
PCL Printer Command Language
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association
PCM Pulse-Code Modulation
PCRE Perl Compatible Regular Expressions
PD Public Domain
PDA Personal Digital Assistant
PDF Portable Document Format
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy
PDP Programmed Data Processor
PE Physical Extents
PERL Practical Extraction and Reporting Language
PFA Please Find Attachment
PG Peripheral Gateway
PGA Pin Grid Array
PGA Programmable Gate Array
PGO Profile-Guided Optimization
PGP Pretty Good Privacy
PHP Hypertext Preprocessor
PIC Peripheral Interface Controller
PIC Programmable Interrupt Controller
PID Proportional-Integral-Derivative
PID Process ID
PILOT Programmed Inquiry Language Or Teaching
PIM Personal Information Manager
PINE Program for Internet News and Email
PIM Platform Independent Model
PIO Programmed Input/Output
Pixel Picture element
PKCS Public Key Cryptography Standards
PKI Public Key Infrastructure
PLC Power Line Communication
PLC Programmable Logic Controller
PLD Programmable Logic Device
PL/I Programming Language One
PL/M Programming Language for Microcomputers
PL/P Programming Language for Prime
PLT Power Line Telecommunications
PMM POST Memory Manager
PNG Portable Network Graphics
PnP Plug-and-Play
PNRP Peer Name Resolution Protocol
PoE Power over Ethernet
POID Persistent Object Identifier
POJO Plain Old Java Object
POP Point of Presence
POP3 Post Office Protocol v3
POSIX Portable Operating System Interface, formerly IEEE-IX
POST Power-On Self Test
PPC PowerPC
PPI Pixels Per Inch
PPM Page per minute
PPP Point-to-Point Protocol
PPPoA PPP over ATM
PPPoE PPP over Ethernet
PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol
PR Pull Request
PS PostScript
PS/2 Personal System/2
PSA Professional Services Automation
PSM Platform Specific Model
PSU Power Supply Unit
PSVI Post-Schema-Validation Infoset
PTS-DOS PhysTechSoft – Disk Operating System
PV Physical Volume
PVG Physical Volume Group
PVR Personal Video Recorder
PXE Preboot Execution Environment
PXI PCI eXtensions for Instrumentation
QDR Quad Data Rate
QA Quality Assurance
QFP Quad Flat Package
QoS Quality of Service
QOTD Quote of the Day
Qt Quasar Toolkit
QTAM Queued Teleprocessing Access Method
QSOP Quarter Small Outline Package
qWave Quality Windows Audio/Video Experience
RACF Resource Access Control Facility
RAD Rapid Application Development
RADIUS Remote Authentication Dial In User Service
RAID Redundant Array of Independent Disks
RAII Resource Acquisition Is Initialization
RAIT Redundant Array of Inexpensive Tapes
RAM Random Access Memory
RARP Reverse Address Resolution Protocol
RAS Reliability, Availability and Serviceability
RAS Remote access service
RC Region Code
RC Release Candidate
RC Run Commands
RCS Revision Control System
RD Remote Desktop
rd remove directory
RDBMS Relational Database Management System
RDC Remote Desktop Connection
RDF Resource Description Framework
RDM Relational Data Model
RDOS Real-time Disk Operating System
RDP Remote Desktop Protocol
RDS Remote Data Services
REFAL Recursive Functions Algorithmic Language
REST Representational State Transfer
regex Regular Expression
regexp Regular Expression
RF Radio Frequency
RFC Request For Comments
RFI Radio Frequency Interference
RFID Radio Frequency Identification
RGB Red, Green, Blue
RGBA Red, Green, Blue, Alpha
RHL Red Hat Linux
RHEL Red Hat Enterprise Linux
RIA Rich Internet Application
RIAA Recording Industry Association of America
RIP Raster Image Processor
RIP Routing Information Protocol
RIR Regional Internet registry
RISC Reduced Instruction Set Computer
RISC OS Reduced Instruction Set Computer Operating System
RJE Remote Job Entry
RLE Run-Length Encoding
RLL Run-Length Limited
rmdir remove directory
RMI Remote Method Invocation
RMS Richard Matthew Stallman
ROM Read Only Memory
ROMB Read-Out Motherboard
ROM-DOS Read Only Memory – Disk Operating System
RPC Remote Procedure Call
RPG Report Program Generator
RPM RPM Package Manager
RRAS Routing and Remote Access Service
RSA Rivest Shamir Adleman
RSI Repetitive Strain Injury
RSS Radio Service Software
RSS Rich Site Summary, RDF Site Summary, or Really Simple Syndication
RTAI Real-Time Application Interface
RTC Real-Time Clock
RTE Real-Time Enterprise
RTEMS Real-Time Executive for Multiprocessor Systems
RTL Right-to-Left
RTOS Real-Time Operating System
RTP Real-time Transport Protocol
RTS Ready To Send
RTSP Real Time Streaming Protocol
RTTI Run-time Type Information
RWD Responsive Web Design
SaaS Software as a Service
SAM Security Account Manager
SAN Storage Area Network
SAS Serial attached SCSI
SATA Serial ATA
SAX Simple API for XML
SBOD Spinning Beachball of Death
SBP-2 Serial Bus Protocol 2
sbin superuser binary
sbs Small Business Server
SBU Standard Build Unit
SCADA Supervisory Control And Data Acquisition
SCID Source Code in Database
SCM Software Configuration Management
SCM Source Code Management
SCP Secure Copy
SCPC Single Channel Per Carrier
SCPI Standard Commands for Programmable Instrumentation
SCSA Secure Content Storage Association
SCSI Small Computer System Interface
SCTP Stream Control Transmission Protocol
SD Secure Digital
SDDL Security Descriptor Definition Language
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SDI Single Document Interface
SEC Single Edge Contact
SDIO Secure Digital Input Output
SDK Software Development Kit
SDL Simple DirectMedia Layer
SDN Service Delivery Network
SDP Session Description Protocol
SDR Software-Defined Radio
SD RAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
SDSL Symmetric DSL
SE Single Ended
SEI Software Engineering Institute
SEO Search Engine Optimization
SFTP Secure FTP
SFTP Simple File Transfer Protocol
SFTP SSH File Transfer Protocol
SGI Silicon Graphics, Incorporated
SGML Standard Generalized Markup Language
SGR Select Graphic Rendition
SHA Secure Hash Algorithm
SHDSL Single-pair High-speed Digital Subscriber Line
SIGCAT Special Interest Group on CD-ROM Applications and Technology
SIGGRAPH Special Interest Group on Graphics
SIMD Single Instruction, Multiple Data
SIMM Single Inline Memory Module
SIP Session Initiation Protocol
SIP Supplementary Ideographic Plane
SISD Single Instruction, Single Data
SISO Single-Input and Single-Output
SLED SUSE Linux Enterprise Desktop
SLES SUSE Linux Enterprise Server
SLI Scalable Link Interface
SLIP Serial Line Internet Protocol
SLM Service Level Management
SLOC Source Lines of Code
SME Subject Matter Expert
SMF Single-Mode (optical) Fiber
SPM Software project management
SPMD Single Program, Multiple Data
SMA SubMiniature version A
SMB Server Message Block
SMBIOS System Management BIOS
SMIL Synchronized Multimedia Integration Language
S/MIME Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions
SMP Supplementary Multilingual Plane
SMP Symmetric Multi-Processing
SMPS Switch Mode Power Supply
SMS Short Message Service
SMS System Management Server
SMT Simultaneous Multithreading
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SNA Systems Network Architecture
SNMP Simple Network Management Protocol
SNTP Simple Network Time Protocol
SOA Service-Oriented Architecture
SOAP Simple Object Access Protocol
SOAP Symbolic Optimal Assembly Program
SOPA Stop Online Piracy Act
SoC System-on-a-Chip
SO-DIMM Small Outline DIMM
SOE Standard Operating Environment
SOHO Small Office/Home Office
SOI Silicon On Insulator
SP Service Pack
SPA Single Page Application
SPF Sender Policy Framework
SPI Serial Peripheral Interface
SPI Stateful Packet Inspection
SPARC Scalable Processor Architecture
SQL Structured Query Language
SRAM Static Random Access Memory
SSA Static Single Assignment
SSD Software Specification Document
SSD Solid-State Drive
SSDP Simple Service Discovery Protocol
SSE Streaming SIMD Extensions
SSH Secure Shell
SSI Server Side Includes
SSI Single-System Image
SSI Small-Scale Integration
SSID Service Set Identifier
SSL Secure Socket Layer
SSO Single Sign On
SSP Supplementary Special-purpose Plane
SSSE Supplementary Streaming SIMD Extensions
SSSP Single Source Shortest Path
SSTP Secure Socket Tunneling Protocol
su superuser
SUS Single UNIX Specification
SUSE Software und System-Entwicklung
SVC Scalable Video Coding
SVG Scalable Vector Graphics
SVGA Super Video Graphics Array
SVD Structured VLSI Design
SWF Shock Wave Flash
SWT Standard Widget Toolkit
Sysop System operator
TAO Track-At-Once
TAPI Telephony Application Programming Interface
TASM Turbo ASseMbler
TB TeraByte
Tcl Tool Command Language
TCP Transmission Control Protocol
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TCU Telecommunication Control Unit
TDMA Time-Division Multiple Access
TFT Thin-Film Transistor
tif – image(Tagged Image File Format)
TFTP Trivial File Transfer Protocol
TI Texas Instruments
TLA Three-Letter Acronym
TLD Top-Level Domain
TLS Thread-Local Storage
TLS Transport Layer Security
TLV Type-length-value
tmp temporary
TNC Terminal Node Controller
TNC Threaded Neill-Concelman connector
TPF Transaction Processing Facility
TPM Trusted Platform Module
TROFF Trace Off
TRON Trace On
TRON The Real-time Operating system Nucleus
TRSDOS Tandy Radio Shack – Disk Operating System
TSO Time Sharing Option
TSP Traveling Salesman Problem
TSR Terminate and Stay Resident
TTA True Tap Audio
TTF TrueType Font
TTL Transistor-Transistor Logic
TTL Time To Live
TTS Text-to-Speech
TTY Teletype
TUCOWS The Ultimate Collection of Winsock Software
TUG TeX Users Group
TWAIN Technology Without An Interesting Name
UAAG User Agent Accessibility Guidelines
UAC User Account Control
UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
UAT User Acceptance Testing
UCS Universal Character Set
UDDI Universal Description, Discovery, and Integration
UDMA Ultra DMA
UDP User Datagram Protocol
UEFI Unified Extensible Firmware Interface
UHF Ultra High Frequency
UI User Interface
U/L Upload
ULA Uncommitted Logic Array
UMA Upper Memory Area
UMB Upper Memory Block
UML Unified Modeling Language
UML User-Mode Linux
UMPC Ultra-Mobile Personal Computer
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UNC Universal Naming Convention
UNIVAC Universal Automatic Computer (By MKS)
UPS Uninterruptible Power Supply
URI Uniform Resource Identifier
URL Uniform Resource Locator
URN Uniform Resource Name
USB Universal Serial Bus
usr user
USR U.S. Robotics
UTC Coordinated Universal Time
UTF Unicode Transformation Format
UTP Unshielded Twisted Pair
UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network
UUCP Unix to Unix Copy
UUID Universally Unique Identifier
UUN Universal User Name
UVC Universal Virtual Computer
UWP Universal Windows Platform
UX User Experience
var variable
VAX Virtual Address eXtension
VCPI Virtual Control Program Interface
VR Virtual Reality
VRML Virtual Reality Modeling Language
VB Visual Basic
VBA Visual Basic for Applications
VBS Visual Basic Script
VDI Virtual Desktop Infrastructure
VDM Virtual DOS machine
VDSL Very High Bitrate Digital Subscriber Line
VESA Video Electronics Standards Association
VFAT Virtual FAT
VHD Virtual Hard Disk
VFS Virtual File System
VG Volume Group
VGA Video Graphics Array
VHF Very High Frequency
VLAN Virtual Local Area Network
VLSM Variable Length Subnet Mask
VLB Vesa Local Bus
VLF Very Low Frequency
VLIW Very Long Instruction Word
VLSI Very-Large-Scale Integration
VM Virtual Machine
VM Virtual Memory
VMM Virtual Machine Monitor
VNC Virtual Network Computing
VOD Video On Demand
VoIP Voice over Internet Protocol
VPN Virtual Private Network
VPU Visual Processing Unit
VSAM Virtual Storage Access Method
VSAT Very Small Aperture Terminal
VT Video Terminal
VTL Virtual Tape Library
VTAM Virtual Telecommunications Access Method
VRAM Video Random Access Memory
W3C World Wide Web Consortium
WWDC Apple World Wide Developer Conference
WAFS Wide Area File Services
WAI Web Accessibility Initiative
WAIS Wide Area Information Server
WAN Wide Area Network
WAP Wireless Access Point
WAP Wireless Application Protocol
WASM Watcom ASseMbler
WBEM Web-Based Enterprise Management
WCAG Web Content Accessibility Guidelines
WCF Windows Communication Foundation
WDM Wavelength-Division Multiplexing
WebDAV WWW Distributed Authoring and Versioning
WEP Wired Equivalent Privacy
WFI Wait For Interrupt
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
WinFS Windows Future Storage
WinRT Windows RunTime
WINS Windows Internet Name Service
WLAN Wireless Local Area Network
WMA Windows Media Audio
WMI Windows Management Instrumentation
WMV Windows Media Video
WNS Windows Push Notification Service
WOL Wake-on-LAN
WOR Wake-on-Ring
WORA Write once, run anywhere
WORE Write once, run everywhere
WPA Wi-Fi Protected Access
WPAD Web Proxy Autodiscovery Protocol
WPAN Wireless Personal Area Network
WPF Windows Presentation Foundation
WS-D Web Services-Discovery
WSDL Web Services Description Language
WSFL Web Services Flow Language
WUSB Wireless Universal Serial Bus
WWAN Wireless Wide Area Network
WWID World Wide Identifier
WWN World Wide Name
WWW World Wide Web
WYSIWYG What You See Is What You Get
WZC Wireless Zero Configuration
XAG XML Accessibility Guidelines
XAML eXtensible Application Markup Language
XDM X Window Display Manager
XDMCP X Display Manager Control Protocol
XCBL XML Common Business Library
XHTML eXtensible Hypertext Markup Language
XILP X Interactive ListProc
XML eXtensible Markup Language
XMMS X Multimedia System
XMPP eXtensible Messaging and Presence Protocol
XMS Extended Memory Specification
XNS Xerox Network Systems
XP Cross-Platform
XP Extreme Programming
XPCOM Cross Platform Component Object Model
XPI XPInstall
XPIDL Cross-Platform IDL
XPS XML Paper Specification
XSD XML Schema Definition
XSL eXtensible Stylesheet Language
XSL-FO eXtensible Stylesheet Language Formatting Objects
XSLT eXtensible Stylesheet Language Transformations
XSS Cross-Site Scripting
XTF eXtensible Tag Framework
XTF eXtended Triton Format
XUL XML User Interface Language
XVGA Extended Video Graphics Adapter
Y2K Year Two Thousand
YAAF Yet Another Application Framework
YACC Yet Another Compiler Compiler
YAML YAML Ain’t Markup Language
YaST Yet another Setup Tool
ZCAV Zone Constant Angular Velocity
ZCS Zero Code Suppression
ZIF Zero Insertion Force
ZIFS Zero Insertion Force Socket
ZIP ZIP file archive
ZISC Zero Instruction Set Computer
ZOI Zero One Infinity
ZOPE Z Object Publishing Environment
ZMA Zone Multicast Address
ZPL Z-level Programming Language
Sponsored Links