Sponsored Links

ศอร. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ศอร. ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการร่วม

ศูนย์อำนวยการ คือ ศูนย์บัญชาการที่ได้รวบรวมเอาเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ มาปฏบัติหน้าที่ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หนึ่ง ๆ โดยมีผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในการสั่งการและการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย ในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) เป็นผู้บัญชาการ ศอร. หรือศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้ประสบเหตุเรือล่มที่ชายฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้บัญชาการ ศอร. เป็นต้น

Sponsored Links