Sponsored Links

อักษรย่อของจังหวัดอำนาจเจริญ คืออะไร

จังหวัดอำนาจเจริญ ใช้อักษรย่อ อจ

ชื่อจังหวัด : อำนาจเจริญ
อักษรย่อภาษาไทย : อจ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : ACR
คำขวัญประจำจังหวัด : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

Sponsored Links