Sponsored Links

อักษรย่อของจังหวัดอุดรธานี คืออะไร

จังหวัดอุดรธานี ใช้อักษรย่อ อด

ชื่อจังหวัด : อุดรธานี
อักษรย่อภาษาไทย : อด
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : UDN
คำขวัญประจำจังหวัด : กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

Sponsored Links