Sponsored Links

ALS ย่อมาจากอะไร

ALS ย่อมาจาก Amyotrophic Lateral Sclerosis

ALS หมายถึง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาทสั่งการ ไม่ใช้โรคกล้ามเนื้อโดยตรง โดยอาการของโรคนี้ เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของมือ แขน ขา หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อน เช่น ยกแขนไม่ขึ้นเหนือศีรษะ กำมือถือของไม่ได้ ข้อมือหรือข้อเท้าตก เดินแล้วหกล้มบ่อยหรือสะดุดบ่อย ขึ้นบันไดลำบาก ลุกนั่งลำบาก เป็นต้น

Sponsored Links