sponsored links

ZWD ย่อมาจากสกุลเงินใด

ZWD ย่อมาจาก Zimbabwean Dolla เป็นของประเทศ : สาธารณัฐซิมบับเว (Zimbabwe) กำกับดูแลโดย : Reserve Ban ...

Read More

ZMK ย่อมาจากสกุลเงินใด

ZMK ย่อมาจาก Zambian Kwacha เป็นของประเทศ : สาธารณรัฐแซมเบีย (Zambia) กำกับดูแลโดย : Bank of Zambia ...

Read More

ZAR ย่อมาจากสกุลเงินใด

ZAR ย่อมาจาก South Africa Rand เป็นของประเทศ : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South African) กำกับดูแลโดย : So ...

Read More

YER ย่อมาจากสกุลเงินใด

YER ย่อมาจาก Yemeni Rial เป็นของประเทศ : สาธารณัฐเยเมน (Yemen) กำกับดูแลโดย : Central Bank of Yemen ...

Read More

XPF ย่อมาจากสกุลเงินใด

XPF ย่อมาจาก CFP Franc เป็นของประเทศ : French Polynesia กำกับดูแลโดย : Institut d’mission d ...

Read More

XOF ย่อมาจากสกุลเงินใด

XOF ย่อมาจาก West African CFA franc เป็นของประเทศ : Eight independent states in West Africa (กลุ่มปร ...

Read More

XCD ย่อมาจากสกุลเงินใด

XCD ย่อมาจาก East Caribbean Dollar เป็นของประเทศ : The Organisation of Eastern Caribbean States (กลุ ...

Read More

XAF ย่อมาจากสกุลเงินใด

XAF ย่อมาจาก Central African CFA franc เป็นของประเทศ : แอฟริกากลาง (Central Africa) กำกับดูแลโดย : B ...

Read More

WS ย่อมาจากสกุลเงินใด

WST ย่อมาจาก Samoan Tala เป็นของประเทศ : หมุ่เกาะซามูเอ (Samoa) กำกับดูแลโดย : Central Bank of Samoa ...

Read More

VUV ย่อมาจากสกุลเงินใด

VUV ย่อมาจาก Vanuatu Vatu เป็นของประเทศ : หมู่เกาะวานูอาตู (Vanuatu) กำกับดูแลโดย : Reserve Bank of ...

Read More

advertisement