sponsored links

UNSG ย่อมาจากอะไร คืออะไร

UNSG ย่อมาจาก United Nations Secretary-General United Nations Secretary-General คือ เลขาธิการองค์กา ...

Read More

ช.ค. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ช.ค. ย่อมาจาก ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ คือ ลูกจ้างรายเดือน รายวัน ...

Read More

ผบก.ภ.จว. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.ภ.จว. ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ...

Read More

ผบก.น.9 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.9 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.8 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.8 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.7 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.7 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.6 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.6 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.4 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.4 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.3 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.3 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.2 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.2 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

advertisement