Sponsored Links

ENG ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ENG ย่อมาจาก England หรือ ประเทศอังกฤษ

ENG คือ รหัสประเทศ หรือ อักษรย่อของประเทศอังกฤษ โดยจะใช้อักษรย่อนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก และการแข่งขันกีฬาในเครือจักรภพ ส่วนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคประเทศอังกฤษจะใช้อักษรย่อ GBR ซึ่งจะรวมเอาสก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือไว้ด้วย

Sponsored Links