ฌกส. ย่อมาจาก ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ นิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเ ...

Read More