อักษรย่อ คำเต็ม อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล อบต. ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบร ...

Read More