Sponsored Links

W3C ย่อมาจากอะไร คืออะไร

W3C ย่อมาจาก World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและจัดทำระบบมาตรฐานเว็บไซต์ โดยให้บริการทางการศึกษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ และเปิดให้ใช้ฟอรัมในการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ เป็นต้น

W3C ก่อตั้งและบริหารงานโดยนายทิม เบอร์เนิร์ส-ลี ผู้ให้กำเนิดเว็บไซต์แรกของโลก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ในขณะที่เขาทำงานอยู่กับ CERN โดยเว็บแรกที่เขาให้กำเนิดคือ http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

ปัจจุบันนายทิม เบอร์เนิร์ส-ลี ก็ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ W3C อยู่

Sponsored Links